ក្រុម​ការងារ​សារមន្ទីរ

សារមន្ទីរ មាន​មន្ត្រី​និង​បុគ្គលិក​សរុប​ចំនួន​៦៥នាក់​។ ប្រសិន​បើ​លោក​លោកស្រី ត្រូវ​ការមគ្គុទេសក៍​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធន៍​យូរ​ឆ្នាំ សូម​ទាក់​ទង​នៅ​បញ្ជ​លក់​សំបុត្រ​។ ចំពោះ​ភ្ញៀវ​ក្រុម ដែល​ត្រូវ​ការ​មគ្គុទេសក៍ សូម​ទាក់​ទង​សារមន្ទីរ​ជា​មុន​។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូម​ចុច​លើ​ ទំនាក់ទំនង

ចំណាប់​អារម្មណ៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន

ឆាយ វិសុទ្ធ

អ៊ឹង សុជីវី

ហង្ស និស្ស័យ

ហោ ច័ន្ទលក្ម្សី

នី សំណាង

យើង​ខ្ញុំ​សូម​អញ្ជើញ​លោក​លោកស្រី ចូល​អាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​ក្រុម​ការងារ​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លំអិត សូម​រំកិល​និង​ចុច​សញ្ញា​ព្រួញ​លើ​រូបថត​ខាង​ក្រោម​។

 

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត