រោងជាងជួសជុល

ក្រោយការបើក​ដំណើរ​ការ កិច្ចការ​អភិរក្ស​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការងារ​ជួស​ជុល​អគារ និង​កែ​លម្អ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​ការងារ​អភិរក្ស​ផ្តោត​លើ​សមុច្ច័យដែលមានក្នុង​សារមន្ទីរ​មាន​ដូចជា​ លោហៈ និង​វាយណភណ្ឌ។ សមុច្ច័យ​ទាំង​នោះ​រួម​មាន ឧបករណ៍​ធ្វើ​ទារុណកម្ម ខ្នោះ រនងខ្នោះ ឧបករណ៍​កសិកម្ម ចាន ពែង និង​សម្ភារៈ​ផ្ទះ​បាយ។ សមុច្ច័យ​វាយណភណ្ឌ​រួម​មាន ក្រណាត់ និង ស្បែក ហើយ​ភាគ​ច្រើន​ជា​សំលៀក​បំពាក់ ស្បែកជើង និង​សំពៀត​របស់​ជន​រងគ្រោះ។ ការងារ​អភិរក្ស​ផ្សេង​ពី​នេះ​មាន ការ​ជួស​ជុល​សំណង់​ពី​ឈើ ការ​ថែ​រក្សា​គំនូរ និង គំនូស​ឬ​អក្សរ​លើ​ជញ្ជាំង​។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ និស្សិត​ ឬ​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ចូល​រួម​កិច្ចការ​អភិរក្ស​សមុច្ច័យ​សំខាន់​ៗ​ទាំង​នេះ អាច​ទាក់​ទង​មក​សារមន្ទីរ​ដោយ​ផ្ទាល់។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត