សូមជម្រាបដែរថា បច្ចុប្បន្ន ក្រៅពីពិព័រណ៍អចិន្រ្តៃយ៍ សារមន្ទីរក៏មានដាក់តាំងបង្ហាញនូវពិព័រណ៍មិនអចិន្រ្តៃយ៍មួយចំនួនទៀតដូចជា
– ពិព័រណ៍ស្ដីពី “៤០ឆ្នាំ៖ ការចងចាំជន រងគ្រោះពីមន្ទីរ ស-២១” (តាំងនៅជាន់ទី២ អគារ ខ)
– ពិព័រណ៍ស្ដីពី “ខុសឆ្ងាយពីក្ដីរំពឹង” (តាំងនៅជាន់ទី២ អគារ ក)
– ពិព័រណ៍ស្ដីពី “ការចងចាំជនរងគ្រោះតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់៖ ការអភិរក្សវាយនភណ្ឌនៅសារមន្ទីរទួលស្លែង”

សូមអរគុណ!!

សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ទួលស្លែង

សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង ជា​កន្លែង​ចង​ចាំ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ការ​សួរ​ចម្លើយ​និង​ឃុំ​ឃាំង​ក្នុង​មន្ទីរ​ស‑២១ នា​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​។​​ សារមន្ទីរនេះ បាន​រក្សា​ទុក​និង​បង្ហាញ​ភស្ដុតាង​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​សោក​នាដកម្ម​ក្នុង​ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ​កម្ពុជា ដើម្បី​ឲ្យ​សាធារណជន​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ក្នុង​បំណង​ជម្រុញ​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ពួក​គេ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សារ​សន្តិភាព​។