ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ដ្រៃយ៍

ម្លប់នៃការចងចាំ (បញ្ចប់)

Photographs by Ann-Christine Woehrl

ការ​បង្កើត​វប្បធម៌​សន្តិភាព​ (បញ្ចប់)

ពិព័រណ៍​មិន​អចិន្ត្រៃយ៍​ស្តី​ពី “ម្លប់​នៃ​ការ​ចង​ចាំ” រៀប​ចំ​ឡើង​ក្រោម​កិច្ច​សហការ​រវាង​សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួលស្លែង និង​សារមន្ទីរ Five Continents ក្នុង​ទី​ក្រុង Munich ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។ ពិព័រណ៍​រូប​ថត​របស់​លោកស្រី Ann-Christine Woerhl មិន​ត្រឹម​តែ​បង្ហាញ​ពី​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ថតរូប​របស់​អ្នក​អាជីព​ថតរូប​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​រំលេច​នូវ​ទស្សនៈ​របស់​លោក​ស្រី​ចំពោះ​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរ​​ទួលស្លែង និង​មណ្ឌល​ពិឃាត​​ជើង​ឯក។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើរូបថត